Chính sách bảo mật 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn mua sắm tại Maison Marou Vietnam. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi tham gia mua sắm tại Maison Marou. Tại đây, chúng tôi luôn đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng cách thực hiện các chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”). Bạn có thể sử dụng các thông tin sau đây để có thể nắm các quá trình mà chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin khách hàng. 

Giới thiệu 

“Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ. 

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Website, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Website. 

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây (“Mục Đích”): 

Mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu 

Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; 

Đăng ký để trở thành thành viên của Maison Marou Vietnam: để sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể lựa chọn chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi bằng cách đăng ký thành viên, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết (nếu có) hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn (nếu có); 

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn; 

Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khíaj cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: 

– để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang thương mại điện tử Maisonmarou.com  

– để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới 

– để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn. 

An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng hoặc ngăn chặn việc gian lận thương mại và giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Phạm vi thu thập 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: 

Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân được thực hiện chủ yếu trên trang thương mại điện tử Maisonmarou.com bao gồm: 

 • Họ tên;
 • Địa chỉ thư điện tử (email); 
 • Số điện thoại; 
 • Địa chỉ; 

Chúng tôi sử dụng tập tin cookie của Google Analytics hoặc một bên thứ ba khác (như DoubleClick) và công nghệ theo dấu khác để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa và sử dụng cho các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên số lần các truy cập của khách hàng trước đó hoặc khi bạn tương tác trên trang thương mại điện tử Maisonmarou.com 

Thời gian lưu trữ 

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Maisonmarou.com 

Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng 

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: 

Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích. 

Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu. 

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý. 

Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

An toàn dữ liệu 

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm: 

Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. 

Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn chuyển ngành.  

Quyền của khách hàng 

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho chúng tôi tại mục Liên Hệ. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi. 
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này. 
 • Tất cả quá trình truy cập vào tài khoản cá nhân, yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc để lại đánh giá phản hồi về các vấn đề có liên quan trên trang trang thương mại điện tử Maison Marou.vn là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí. 
 • Khách hàng cũng sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tin tức hoặc các đối tác kinh doanh có liên quan. Nếu Khách hàng từ chối nhận thông tin, xin vui lòng nhấp vào liên kết để từ chối nhận email. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ ngừng gửi email cho Khách hàng. Nếu yêu cầu Khách hàng đưa ra chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc. 
 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế. 

Quyền của Maison Marou 

Không ảnh hưởng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Maison Marou quy định tại các văn bản, thỏa thuận hoặc quy định pháp luật hiện hành, Maison Marou có quyền như sau: 

 • không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc khách hàng tiết lộ mật khẩu cho những người không liên quan, cung cấp bất kỳ thông tin thanh toán nào cho người khác qua email hoặc internet hoặc các hình thức khác. 
 • có quyền xóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin khách hàng nếu việc lưu lại thông tin là không hợp lý. 
 • sử dụng thông tin của bạn cho việc khảo sát thị trường nhưng những thông tin này sẽ được ẩn và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê. 
 • không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc đánh mất mật khẩu nếu không phải là lỗi của Maison Marou.
 • Quyền khác theo quy định pháp luật. 

Thông tin liên hệ 

Nếu Khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: 

Mọi đóng góp ý kiến & phản hồi: we@maisonmarou.com 

 • Đường dây nóng: 1900 636 996
 • Trụ sở chính:   CÔNG TY CỔ PHẦN SÔCÔLA MAROU

Địa chỉ: 120/4 Đường 13, KP4, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thời gian hoạt động:  

Thứ 2 – Thứ Sáu (9h-17h) 

Thứ Bảy – Chủ Nhật (đóng cửa) 

 • Hà Nội 

Maison Marou Flagship Hà Nội 

Địa chỉ: 91A Thợ Nhuộm street, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 243 717 3969 

Thời gian hoạt động:   

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Thứ Bảy (9h-22h30) 

Chủ Nhật (9h-22h) 

 

Maison Marou Café Tây Hồ 

Địa chỉ: 64 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 243 201 6064 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Thứ Bảy (9h-22h30) 

Chủ Nhật (9h-22h) 

 • Hồ Chí Minh 

Maison Marou Flagship Sài Gòn 

Địa chỉ: 167-169 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động:  

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Chủ Nhật (9h-22h30)   

  

Maison Marou Flagship Thảo Điền 

Địa chỉ: 90 Xuân Thủy, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 3620 1791 

Thời gian hoạt động:   

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Chủ Nhật (9h-22h30) 

  

Maison Marou Café Nguyễn Du 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 3520 8957 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (8h-22h) 

  

Maison Marou Station Takashimaya 

Địa chỉ: Takashimaya – Tầng B2 – 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-21h30) 

Thứ SÁu – Chủ Nhật (9h30-22h) 

  

Maison Marou Station Crescent Mall 

Địa chỉ: Cresent Mall – Tầng G – 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (10h-22h) 

  

 • Bình Dương

Maison Marou Hikari Bình Dương

Địa chỉ: Khu Thương mại Hikari, Lý Thái Tổ, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 274 380 1638 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (9h-22h)