logo-black

THƯỞNG THỨC SÔ-CÔ-LA & ĐƯỢC MIỄN PHÍ GIAO HÀNG CHO ĐƠN TỪ 1.000.000 Đ!
QUAY LẠI DANH MỤC SẢN PHẨM
KHÔNG CÓ SẴN

Signature Egg Cream

100.000 VND

Our special 85% chocolate drinking pallets are mixed with Da Lat milk to create this Signature Marou egg cream with creamy egg yolk cream on top.

Mẹo từ bếp trưởng:

Keep in refrigerator and enjoy within 2 days.

Thông tin dị ứng:

Dairy, Egg.

In stocktrue

Với số lượng lớn vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi