Chính Sách Phiếu Quà Tặng Lớp Học Bánh Ngọt

 

1. ĐẶT MUA 

 • Những hình thức phiếu quà tặng

Phiếu quà tặng này được sử dụng như một hình thức thanh toán trước cho một lớp học, và người nhận phiếu phải liên hệ với chúng tôi để đăng ký cho lớp học cụ thể. Phiếu quà tặng có hai hình thức:  

 • Phiếu giấy: Xin hãy lưu ý rõ với chúng tôi tại thời điểm bạn đặt mua về việc bạn muốn nhận phiếu trực tiếp tại cửa hàng hay giao hàng tận nơi. (Có áp dụng phí giao hàng*) 
 • Phiếu điện tử: Khi đặt mua thành công, phiếu điện tử sẽ được gửi qua email cho bạn. Bạn có thể in ra hoặc chuyển tiếp phiếu qua email cho người nhận.  

*Phí giao hàng:   Phí giao hàng phụ thuộc vào địa chỉ nhận, và được tính toán dựa trên biểu phí của bên đơn vị giao hàng. Khách hàng có trách nhiệm trả phần phí giao hàng như đơn vị vận chuyển yêu cầu.  

 • Thanh toán 

Phiếu quà tặng có thể mua trực tuyến hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Những phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm: chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/ghi nợ nội địa và quốc tế, hoặc thanh toán tiền mặt tại quầy.   

 • Yêu cầu về thông tin  

Để hoàn thành thủ tục mua hàng, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết của người đặt mua và người nhận phiếu quà tặng. Những thông tin này bao gồm tên đầy đủ của bạn, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin dị ứng, và các chi tiết liên quan.    

 • Hạn sử dụng 

Một phiếu quà tặng sẽ bao gồm tên của người nhận, một mã số đặc biệt để xác minh, và ngày hết hạn của phiếu. Phiếu quà tặng này có trị và có thể dùng để đăng ký cho tất cả các lớp học hiện có trong chương trình, cho đến ngày hết hạn được in trên phiếu.   

 

2. QUY ĐỔI PHIẾU QUÀ TẶNG 

 • Xác minh 

Mỗi phiếu quà tặng bao gồm một mã số đặc biệt dùng để xác minh và đăng ký lớp học. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã số này để quy đổi phiếu quà tặng. Một khi mã đã được sử dụng, phiếu quà tặng sẽ mất hiệu lực và không thể quy đổi lần nữa.   

Phiếu giấy phải được xuất trình trong ngày diễn ra lớp học để xác minh.    

 • Thay đổi thông tin 

Phiếu quà tặng có thể được chuyển cho cá nhân khác, với điều kiệu có sự đồng thuận ghi nhận từ chủ sở hữu ban đầu của phiếu. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu thay đổi thông tin.  

Phiếu quà tặng sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của các lớp học và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt chỗ lớp học như được nêu trong Chính sách lớp học bánh ngọt.    

 

3. CHÍNH SÁCH HỦY ĐĂNG KÝ VÀ HOÀN TIỀN 

 • Hủy đăng ký và thay đổi thông tin 

Bằng việc xác nhận đăng ký với Académie Marou, bạn đã đồng ý với chính sách hủy đăng ký và thay đổi thông tin của chúng tôi.  

 • Hủy đăng ký trước ngày lớp học diễn ra trên 7 ngày sẽ không phải chịu phạt, chúng tôi cho phép người tham gia chuyển sang một lớp học khác trong thời hạn phiếu quà tặng có hiệu lực, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của lớp học. 
 • Hủy đăng ký dưới 7 ngày trước ngày diễn ra lớp học sẽ không thể thay đổi lớp và không được hoàn tiền.  

Có thể thay đổi người tham gia lớp học nếu thông báo với chúng tôi ít nhất ba ngày làm việc trước ngày diễn ra lớp, đối với những trường hợp có thông tin dị ứng cần lưu ý. Đối với những trường hợp không có dị ứng, vui lòng thông báo với chúng tôi ít nhất một ngày làm việc trước ngày diễn ra lớp học.  

Để biết thêm chi tiết về việc thay đổi thông tin đăng ký, vui lòng tham khảo Chính sách lớp học bánh ngọt của chúng tôi.   

 • Lớp học hủy bới Maison Marou 

Mặc dù khá hiếm, chúng tôi có thể phải hủy lớp học vì một số lý do như: không đủ số lượng người tham gia tối thiểu, do thời tiết xấu, hoặc lo ngại về vấn đề an toàn. Trong những trường hợp như vậy, người tham gia sẽ được thông báo trước và được đề nghị một lớp học thay thế trong thời hạn hiệu lực của phiếu quà tặng.    

 • Chính sách hoàn tiền 

Tất cả các phiếu quà tặng đều không áp dụng hoàn tiền trong mọi trường hợp. Những phiếu quà tặng chưa được sử dụng trong thời gian hiệu lực sẽ không được quy đổi thành tiền mặt hay các sản phẩm khác.  

 

4. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH 

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách phiếu quà tặng lớp học bánh ngọt ở bất kì thời điểm nào.